Що означає процесуальна співучасть у цивільному процесі?

Під процесуальною співучастю слід розуміти обумовлену нормами матеріального права множинність осіб на тій чи іншій стороні в цивільному процесі в силу наявності спільного права чи спільного обов’язку (ст. 32 ЦПК).