Чи обов’язково особа повинна бути учасником спірних матеріальних правовідносин для зайняття статусу сторони?

Ні. Поняття сторони в цивільному процесі ширше за поняття сторони в матеріальних правовідносинах, а уявлення про сторони як учасників матеріальних правовідносин є неповним.