ПИТАННЯ ПО ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННЮ

1. Учасниками виконавчого провадження є
2. За якими виконавчими документами можливе звернення стягнення у розмірі 50% із заробітної плати боржника? Виберіть повну відповідь.
3. Яку кількість помічників має право мати приватний виконавець?
4. Розмір заборгованості зі сплати аліментів виконавець обчислює:
5. У разі надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій.
6. Строк надання суб’єктом оціночної діяльності — суб’єктом господарювання письмового звіту про оцінку майна може бути продовжений:
7. Який орган (установа) забезпечує доступ до інформації
автоматизованої системи виконавчого провадження?
8. При пред’явленні на виконання виконавчого документа майнового характеру стягувачем не додано до заяви про відкриття виконавчого провадження квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчинити приватний виконавець?
9. Для здійснення своєї діяльності приватному виконавцю необхідно відкрити розрахункові рахунки. До якої установи слід звернутись приватному виконавцю?
10. Строк розгляду заяв, пропозицій та скарг громадян складає:
11. Яке право роз’яснює виконавець стягувану за наявності заборгованості із сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за три місяці?
12. На кошти яких з нижчеперелічених виплат виконавцю заборонено звертати стягнення?
13. До досягнення дитиною якого віку стягується заборгованість із сплати аліментів у разі виїзду боржника на постійне проживання до держави, з якою Україна не уклала договорів про надання правової допомоги?
14. Представники яких органів входять до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
15. Під час виконання рішення про відібрання дитини державний виконавець проводить виконавчі дії за обов’язковою участю:
16. За чиєю ініціативою адміністративний суд у разі вибуття однієї зі сторін виконавчого провадження може замінити сторону виконавчого провадження її правонаступником?
17. До вас, як виконавця звернувся стягувач із заявою про стягнення неустойки з боржника за невиплачені аліменти. Ваші дії?
18. У випадку включення підприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь у процедурі погашення заборгованості виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій, до:
19. Який нормативно-правовий акт надає визначення конфлікту інтересів при примусовому виконанні рішень?
20. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про арешт коштів сторонам виконавчого провадження?
21. Судом прийнято ухвалу про задоволення скарги на дії приватного виконавця щодо прийняття постанови про відкладення виконавчих дій. Протягом якого терміну остання підлягає апеляційному оскарженню?
22. У разі виявлення транспортного засобу або іншого рухомого майна боржника, яке перебувало в розшуку, витрати пов’язані із зберіганням такого майна можуть бути понесені:
23. Визначте періодичність, із якою здійснюється обчислення розміру заборгованості зі сплати аліментів:
24. До компетенції якого органу віднесено визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватних виконавців та надання права на здійснення діяльності приватного виконавця?
25. Виконавцем призначено примусові заходи виконання рішення шляхом опису квартири, що належить боржнику. Боржник повідомив виконавця, що в день проведення опису буде перебувати у відрядженні та надав відповідні докази. Які дії може вчинити виконавець?
26. Стягувач (юридична особа) при поданні заяви про відкриття виконавчого провадження зазначив адресу для листування, яка відрізняється від адреси, вказаної у виконавчому документі. За час виконання рішення суду стягувач змінив місце знаходження, про що повідомив виконавця. На яку адресу направляються документи виконавчого провадження?
27. У разі виявлення транспортного засобу або іншого майна боржника яке перебувало в розшуку, на території не підвідомчій даному виконавцю:
28. Хто може бути призначений головою Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
29. Вкажіть виконавчий документ, на який не поширюється заборона звернення стягнення на допомогу по безробіттю?
30. Порядок ведення електронного обліку і звітності за сумами на рахунку щодо кожного відкритого приватним виконавцем рахунку визначається:
31. Чи допускається стягнення з боржника додаткової винагороди?
32. Чи допускається стягнення з боржника додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції України?
33. Які рахунки для здійснення діяльності зобов’язаний відкрити приватний виконавець у державному банку?
34. Приватним виконавцем в ході примусового виконання стягнуто з боржника грошові кошти. В яку чергу мають бути задоволені вимоги щодо сплати основної винагороди приватного виконавця?
35. В ході примусового виконання приватним виконавцем стягнуто з боржника грошові суми. В якому розмірі від стягнутої суми мають бути розподілені кошти на погашення основної винагороди?
36. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла необхідність на здійснення додаткових витрат на проведення виконавчих дій. За яких обставин такі витрати можуть бути здійснені?
37. При здійсненні виконавчих дій приватним виконавцем використано суму авансового внеску. Натомість, в ході виконання виникла необхідність залучення до проведення виконавчих дій суб’єктів господарювання на платній основі. Які дії має вчинити приватний виконавець?
38. У приватного виконавця виникли боргові зобов’язання по відношенню до третьої особи. Чи може бути накладено арешт на кошти, цінні папери та інші цінності вилучені або стягнуті з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, в рахунок погашення заборгованості приватного виконавця?
39. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця та за умови наявності залишку коштів на рахунках відкритих для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, які дії із такими коштами має вчинити приватний виконавець?
40. В яку чергу приватний виконавець має стягнути штраф, накладений виконавцем відповідно до вимог закону при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
41. В яку чергу компенсуються витрати виконавчого провадження, не покриті авансовим внеском стягувана при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
З
42. На якій стадії виконавчого провадження виноситься постанова про стягнення з боржника витрат виконавчого провадження?
43. В ході примусового виконання у приватного виконавця виникла необхідність виготовлення технічної документації на нерухоме майно. При цьому, вартість виготовлення такої документації перевищує суму сплаченого стягувачем авансового внеску. Приватним виконавцем на адресу стягувана направлено вимогу здійснити додаткове авансування витрат, проте стягувач відмовився проводити додаткове авансування. Які дії має вчинити приватний виконавець?
44. Чи можуть бути включені до складу спадщини, у разі смерті приватного виконавця, кошти, цінні папери та інші цінності вилучені або стягнуті приватним виконавцем за результатами вчинення виконавчих дій?
45. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення аліментів. При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
46. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про стягнення заробітної плати. При цьому стягувачем до
заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
47. Стягувачем пред’явлено до виконання приватному виконавцю
виконавчий документ про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи . При цьому стягувачем до заяви про примусове виконання не додано квитанцію про сплату авансового внеску. Які дії має вчини приватний виконавець?
48. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувану у зв’язку з неможливістю в повному обсязі або частково виконати рішення?
49. З якого часу встановлюється переривання строку пред’явлення виконавчого документа до виконання, у разі його повернення стягувану у зв’язку із встановленою законом забороною щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника, а також проведення інших виконавчих дій стосовно боржника?
50. Тимчасове затримання та зберігання поліцією на спеціальних майданчиках чи стоянці транспортних засобів, які було розшукано, здійснюється в порядку:
51. В якому випадку приватний виконавець не зобов’язаний відкривати рахунок у державному банку?
52. В яку чергу повертається авансовий внесок стягувана на організацію та проведення виконавчих дій при розподілі стягнутих з боржника грошових сум?
53. Які дії має вчинити виконавець, у разі відсутності відомостей про місце проживання, перебування боржника — фізичної особи?
54. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, переказують залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС на підставі:
55. Яким чином надсилається постанова про зупинення виконавчого провадження стороні виконавчого провадження?
56. При виконанні своїх професійних обов’язків помічник приватного виконавця керується:
57. Помічник приватного виконавця має право:
58. З якого часу розпочинаються строки пред’явлення виконавчих документів до виконання, крім рішень що підлягають негайному виконанню?
59. В якому порядку стягується основна винагорода приватного виконавця?
60. Які дії повинен вчинити виконавець у разі виявлення оголошеного в розшук транспортного засобу?
61. В ході примусового виконання приватним виконавцем понесено додаткові витрати на проведення виконавчих дій. Яка із сторін зобов’язана додатково авансувати такі витрати?
62. У процесі виконання наказу господарського суду, виконавцем залучено суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання для проведення оцінки майна. До якого суду суб’єкт оціночної діяльності — суб’єкт господарювання може подати скаргу на дії виконавця?
63. На порядок денний з’їзду приватних виконавців м. Києва поставлено питання щодо обрання членів ради приватних виконавців м. Києва. Список претендентів складається з декількох осіб, при цьому гр-н. А. є членом Дисциплінарної комісії приватних виконавців, гр-н. Б. попередньо займав посаду члена ради приватних виконавців м. Києва протягом трьох років, гр-н. В. є членом Кваліфікаційної комісії приватних виконавців, гр-н. Г. є членом Ревізійної комісії. Хто з зазначених осіб не може бути обраний до складу даного органу самоврядування приватних виконавців?
64. Боржник за виконавчим провадженням про стягнення аліментів звернувся до виконавця із заявою, в якій повідомляє, що він є постраждалою особою від аварії на Чорнобильській АЕС, тому на виплати які він отримує, державний виконавець не має право звертати стягнення. В якому разі державному виконавцю забороняється звернення стягнення на грошові кошти, що належать вищезазначеному боржнику?
65. Із якою умовою у виконавчому проваджені пов’язана можливість звернення стягнення на майно боржника за виконавчими документами із стягнення аліментів?
66. Під час якої процесуальної дії виконавець зобов’язаний повідомити стягувану і боржнику розрахунок заборгованості із сплати аліментів?
67. На які виплати з нижчеперелічених забороняється звертати стягнення?
68. Якщо розмір аліментів, визначений судом у твердій грошовій сумі, менше мінімального розміру, передбаченого частиною другою статті 182 Сімейного Кодексу України, то в якому розмірі призначається дитині державна допомога відповідно до закону?
69. Скільки осіб входить до складу Кваліфікаційної комісії приватних виконавців?
70. Яке майно боржника — юридичної особи реалізується в першу чергу?
71. У разі пропуску строку пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, стягувач має право:
72. Чи дозволяється приватному виконавцю укладати угоди з метою зміни розміру основної винагороди?
73. На підставі якого документа установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження мають переказати залишок коштів на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу ДВС?
74. Вирішуючи спір господарський суд задовольнив позов юридичної особи до п’яти відповідачів. Як повинен діяти суддя в цьому випадку, видаючи наказ?
75. При якому документообігу застосовується лише журнальна форма реєстрації документів?
76. Яким(и) документом(ами) посвідчуються повноваження адвоката як представника сторони виконавчого провадження?
77. Залучення для участі у виконавчому провадженні суб’єкта оціночної діяльності — суб’єкта господарювання здійснюється:
78. Призначення для участі у виконавчому провадженні перекладача здійснюється:
79. Залучення для участі у виконавчому провадженні спеціаліста здійснюється:
80. Генеральною прокуратурою України подано до суду позов про стягнення з юридичної особи грошових коштів до державного бюджету та визнання недійсним з моменту укладення договору поставки. Вказаний позов судом задоволено та видано наказ. За заявою прокурора приватним виконавцем відкрито виконавче провадження. Представником Кабінету Міністрів України подано приватному виконавцю скаргу на його дії. Які наслідки подання такої скарги?
81. Який нормативно-правовий акт дає визначення поняттю «пов’язані особи»?
82. Які відомості, крім даних виконавчого документа, обов’язково вносяться до автоматизованої системи виконавчого провадження?
83. До приватного виконавця звернувся стягувач із заявою про відкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про відібрання дитини. Які дії має вчини приватний виконавець?
84. Протягом якого строку можуть бути пред’явлені до примусового виконання посвідчення комісій по трудових спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або державний орган?
85. Виберіть з запропонованого кола осіб суб’єкта, відносно якого виконавець не може виконувати рішення?
86. Які дії вчиняє приватний виконавець у разі виявлення конфлікту інтересів при розгляді заяви про відкриття виконавчого провадження?
87. Стягувач, який є братом виконавця, звернувся до останнього з заявою про відкриття виконавчого провадження. Які дії повинен вчинити виконавець?
88. Який з процесуальних документів надсилається сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом з повідомленням про вручення?
89. При виконанні рішення суду про передачу майна, стягувач повідомив виконавця про перебування його на стаціонарному лікуванні у зв’язку з чим він не має можливості приймати участь у проведенні виконавчих дій. Які дії може вчинити виконавець?
90. В якому випаду виконавець зупиняє вчинення виконавчих дій?
91. У якому випадку припиняється діяльність помічника приватного виконавця?
92. Інформація про помічників приватного виконавця обов’язково має міститься:
93. У якому випадку особа може бути приватним виконавцем?
94. Ким видається посвідчення помічника приватного виконавця?
95. Ким здійснюється заміна посвідчення помічника приватного виконавця?
96. Особа пропрацювала помічником приватного виконавця два роки, після чого виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця. Які дії повинна вчини така особа?
97. Помічник приватного виконавця виявив викрадення власного посвідчення. Кому направляється у такому випадку відповідне повідомлення?
98. Стягувач звернувся до приватного виконавця з заявою про відкриття виконавчого провадження про стягнення коштів. Боржник є зятем виконавця. Які дії повинен вчинити виконавець?
99. У виконавця на виконанні перебуває рішення суду про зобов’язання боржника знести паркан. Боржник повідомив виконавця, що постанову про відкриття виконавчого провадження він отримав несвоєчасно, що порушує його права. Які дії може вчинити виконавець?
100. Яким чином, відповідно до вимог Закону України «Про виконавче провадження», надсилається постанова про відновлення виконавчого провадження стороні виконавчого провадження?